groep 5/6
Rianne Dijkhuizen , Jessica Abraham

weekbrief week 8
18 februari - 22 februari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag: tennisclinic
Dinsdag: gym / oudergesprekken 
Woensdag: juffen -en meesterdag
Donderdag: rapport mee
Vrijdag: 
 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10 
automatiseren

Spelling
groep 5:
- verkleinwoord met -etje
Groep 6:
- theewoord
- caféwoord

Praktische informatie

 • maandag 18 februari hebben wij een tennisclinic van 13.00 uur - 13.45 uur.  Wilt u sportkleding meegeven aan uw kind? De kinderen mogen om 13.45 uur bij de tennisvereniging worden opgehaald. Wilt u het laten weten als uw kind met mij mee terug naar school moet lopen?
 • dinsdag 19 februari zijn er 10-minutengesprekken. 
 • Woensdag 20 februari is het juffenfeest. Het thema is 'blauw'. Kinderen mogen die dag gezellig verkleed komen als ze dat willen. Ze hoeven die dag geen eten & drinken en geen lunch mee naar school te nemen. 
 • Donderdag 21 februari wordt het rapport mee naar huis gegeven
weekbrief week 7
11 februari - 15 februari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag:
Dinsdag: gym 
Woensdag: 
Donderdag: oudergesprekken
Vrijdag: weeksluiting

 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10 

Spelling
We starten deze week met blok 4
groep 5: verkleinwoord met -etje
Groep 6: caféwoord

Praktische informatie:

 • Woensdag staat er een invaller voor de groep
 • Op donderdag 14 februari en op dinsdag 19 februari zijn er 10-minutengesprekken. U heeft zich hiervoor kunnen opgeven via ons ouderportaal.
 • Mocht u thuis nog rapporten hebben; wilt u deze dan meegeven aan uw kind?
 • Op vrijdag 14 februari hebben wij de viering van de bovenbouw. U bent van harte welkom vanaf 13.15 uur!
 • maandag 18 februari hebben wij een tennisclinic van 13.00 uur - 13.45 uur. De kinderen mogen om 13.45 uur bij de tennisvereniging worden opgehaald. Wilt u het laten weten als uw kind met mij mee terug naar school moet lopen?
 • Woensdag 20 februari is het juffenfeest. Het thema is 'blauw'. Kinderen mogen die dag gezellig verkleed komen als ze dat willen. Ze hoeven die dag geen eten & drinken en geen lunch mee naar school te nemen. 
weekbrief week 6
4 februari - 8 februari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag:
Dinsdag: gym 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 

 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10


Presentaties
Afgelopen week hebben de kinderen, in tweetallen,  m.b.v. PowerPoint een presentatie gegeven over een goed doel.Tijdens de presentaties is er geoefend met: Ik sta voor een groep. Ik kijk de klas in. Ik vertel mij verhaal aan de hand van sleutelwoorden. Ik praat duidelijk. Voor sommige kinderen best spannend, maar erg leuk om te zien hoe alle kinderen hun inbreng hadden. Het was voor de meeste kinderen ook de eerste keer dat ze moesten werken met PowerPoint. De meeste kinderen zijn erg enthousiast. Tijdens de prentaties kwamen verschillende tips, tops en trucs naar voren. De komende periode gaan we hier verder mee. Alle kinderen krijgen de opdracht om een presentatie te geven over een bepaalde hobby, sport of ander interessant onderwerp. Ze zoeken informatie en schrijven dit op. Uit de stukjes tekst worden sleutelwoorden gehaald. Deze woorden gebruiken ze in hun PowerPoint om vervolgens hun presentatie te geven. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan het gebruik van PowerPoint en het mooi maken van de presentatie. Kinderen krijgen momenten om hier op school aan te werken, maar mogen hier ook thuis mee aan de slag. De lijst heeft wat vertraging opgelopen ;) maar a.s. maandag hant deze bij de deur. 

Spelling
We starten deze week met blok 4
groep 5:
Groep 6:

Praktische informatie:

 • Woensdag staat juf Anne Nout voor de groep
weekbrief week 5
28 januari - 01 februari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag:
Dinsdag: gym 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 

 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10
Deze week starten we met het B-boek.

Presentaties
Afgelopen week hebben de kinderen, in tweetallen,  m.b.v. PowerPoint een presentatie gegeven over een goed doel.Tijdens de presentaties is er geoefend met: Ik sta voor een groep. Ik kijk de klas in. Ik vertel mij verhaal aan de hand van sleutelwoorden. Ik praat duidelijk. Voor sommige kinderen best spannend, maar erg leuk om te zien hoe alle kinderen hun inbreng hadden. Het was voor de meeste kinderen ook de eerste keer dat ze moesten werken met PowerPoint. De meeste kinderen zijn erg enthousiast. Tijdens de prentaties kwamen verschillende tips, tops en trucs naar voren. De komende periode gaan we hier verder mee. Alle kinderen krijgen de opdracht om een presentatie te geven over een bepaalde hobby, sport of ander interessant onderwerp. Ze zoeken informatie en schrijven dit op. Uit de stukjes tekst worden sleutelwoorden gehaald. Deze woorden gebruiken ze in hun PowerPoint om vervolgens hun presentatie te geven. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan het gebruik van PowerPoint en het mooi maken van de presentatie. Kinderen krijgen momenten om hier op school aan te werken, maar mogen hier ook thuis mee aan de slag.
Komende week komt er een lijst te hangen met data waar kinderen op kunnen inschrijven. 

Spelling
Voor spelling hebben de kinderen de volgende huiswerkopdracht meegekregen:
Groep 5: Zoek woorden die horen bij het KILOWOORD . 
Groep 6: Zoek woorden die horen bij het CHEFWOORD EN/OF TAXIWOORD.
Kinderen zoeken woorden op in tijdschrift, krant, boek. Knippen (als het kan) deze woorden uit en nemen de woorden mee naar school. Uiterlijk volgende week vrijdag moeten de leerlingen allemaal een woord hebben meegenomen.

Praktische informatie:

 • Woensdag staat Anne Nout voor de groep.
weekbrief week 4
21 januari - 25 januari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag:
Dinsdag: gym 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 

 

 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10
Deze week rekentoets van blok 4

Praktische informatie:

 • Woensdag staat er een invaller voor de groep. 
weekbrief week 3
14 januari - 18 januari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag: 
Dinsdag: gym 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 

 

CITO LVS
De komende 2 weken worden de cito's van rekenen, begrijpend lezen, spelling, DMT en AVI afgenomen. 
De eerste dagen  herhalen we verschillende onderdelen en oefenen we met een kennismakingsboekje.

week 2:
do: begrijpend lezen deel 1
vr: spelling deel 1

week 3:
ma: rekenen deel 1 en begrijpend lezen deel 2
di: DMT en AVI
wo: DMT en AVI en begrijpend lezen deel 3 (groep 6)
do: rekenen deel 2 en spelling deel 2
vrijdag: rekenen deel 3 (groep 6)
 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10

Praktische informatie:

 • Dinsdag staat meester Remco voor de groep. Ik begin met het afnemen van AVI en DMT
 • Woensdag staat juf Anne Nout voor de groep. Ik neem AVI en DMT af en met groep 6 maak ik begrijpend lezen deel 3.
weekbrief week 2
7 januari - 11 januari 2019
Weekprogramma van groep 5/6:
Maandag: 
Dinsdag: gym 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 

 

CITO LVS
De komende 2 weken worden de cito's van rekenen, begrijpend lezen, spelling, DMT en AVI afgenomen. 
De eerste dagen  herhalen we verschillende onderdelen en oefenen we met een kennismakingsboekje.

week 2:
do: begrijpend lezen deel 1
vr: spelling deel 1

week 3:
ma: rekenen deel 1
di: rekenen deel 2 en spelling deel 2
wo: DMT en AVI
do: rekenen deel 3 en begrijpend lezen deel 2
vrijdag: uitloopdag
 

Rekenen

Herhalen van de tafels 1 t/m 10

Praktische informatie:

 • Vanaf deze week tot aan de voorjaarsvakantie zal juf Anne Nout op de woensdag voor de groep staan.

<< Terug>>