groep 5/6
Rianne Dijkhuizen , Jessica Abraham

Rekenen 'De Wereld in Getallen'
Het schooljaar is verdeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken.  Elk blok wordt afgerond met een toets. De toets heeft drie onderdelen:
• minimumtoets: toetsing van de minimumdoelen
• projecttoets: toetsing van de doelen uit de projectlessen
• basistoets: toetsing van de basisdoelen
De week na de toets is bedoeld voor herhaling en verrijking.

De volgende onderdelen komen dit jaar aan de orde:
(klik hier voor een uitgebreid overzicht van de leerlijnen)
 1. Getalbegrip hele getallen
 2. Optellen en Aftrekken
 3. Vermenigvuldigen
 4. Delen
 5. Getalbegrip kommagetallen
 6. Breuken
 7. Geld
 8. Tijd
 9. Meten
 10. Meetkunde
 11. Diversen
In februari en juni worden de doelstellingen ook nog getoetst met de Cito toets M6 en E6.​
Taal 'Taal Actief'
Het schooljaar is verdeeld in 10 thema's van 3 weken.
(klik hier voor een uitgebreid overzicht van de leerlijnen)

Thema 1: Op heterdaad betrapt
Thema 2: Bioscoop bij de buren
Thema 3: Naar het bos
Thema 4: Dagboek van Chris
Thema 5: Ja, ik ben een skater!
Thema 6: Eten wat de pot schaft
Thema 7: Buurthuis de boomtak
Thema 8: Wat een vondst
Thema 9: Een fijn schoolplein
Thema 10: Een fijn schoolplein

Spelling 'STAAL'

Begrijpend lezen 'Leeslink'
Aan de hand van actuele teksten leren de kinderen precies hoe en wanneer ze een strategie kunnen inzetten om een tekst te kunnen begrijpen. Leeslink gaat uit van de 7 evidence-based leesstrategieën.
 1. Leesdoel bepalen
 2. Voorspellen
 3. Voorkennis ophalen
 4. Herstellen
 5. Vragen stellen
 6. Visualiseren
 7. Samenvatten
Elke week wordt in les 1 een strategie behandeld. In les 2 worden alle strategieeen herhaald.
Topondernemers
De volgende thema's worden behandeld.
 • Reizen
 • De wereld in het klein
 • Derde Wereld
 • Oorlog en vrede
 • Boerderij
 • Van A tot Z
Topografie
Alle provincies van Nederland komen stuk voor stuk aan bod. Per provincie worden ongeveer 10 plaatsen gevraagd. Deze 10 plaatsen worden gekozen aan de hand van de kerndoelen.

Engels 'Stepping Up'

Voor Engels maken we gebruik van de methode Stepping Up. In elk hoofdstuk wordt er geoefend op het gebied van luisteren, spreken, lezen en schrijven. ‘Stepping Up’ behandelt thema’s als: kennismaken met, vrijetijdsbesteding & hobby's, gezondheid, eten & drinken, winkelen, de jaargetijden en klokkijken.
In groep 5 worden de volgende hoofdstukken behandeld.

Chapter 3: 
Chapter 4: 
Chapter 5: 
<< Terug>>