Buitenschoolse opvang (BSO)


De Spreng heeft buitenschoolse opvang. Deze BSO heeft een mooie, eigen plek in het schoolgebouw en is aangesloten bij stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei en verzorgt de naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar. 
Een eigen BSO heeft veel voordelen:

 
  • ​De BSO sluit aan bij de eigen visie van de school
  • Kinderen blijven in hetzelfde vertrouwde pedagogische klimaat met dezelfde waarden en normen en een doorlopende ontwikkelingslijn
  • De BSO maakt gebruik van alle faciliteiten in en om het schoolgebouw
  • De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team
  • De overdracht van onderwijs naar opvang verloopt goed en soepel.
De directeur is verantwoordelijk voor zowel de opvang als het onderwijs.

In de BSO ligt het accent op ontspanning.
Het belang van het kind staat voor ons centraal. 
Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen behoefte. 
Daar proberen we goed naar te luisteren. 
Er is ruimte voor ontspanning, activiteiten, beweging en plezier.


OPEN
Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties. 
De opvangtijden zijn standaard van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Er is ook een mogelijkheid om vanaf 7.00 of 7.30 uur en tot 18.30 uur opvang af te nemen. 

AANMELDEN
Wilt u uw kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang, download dan hier het formulier. 

ACTIVITEITEN
Op buitenschoolse opvang De Spreng is een uitgebreid activiteitenprogramma.
Zo is er de mogelijkheid om zwemles te volgen in De Slag of sporttrainingen op één van de sportverenigingen in Hoevelaken. Ook kan er muziekles worden gevolgd. Door de pedagogisch medewerkers worden het hele schooljaar (seizoensgebonden) activiteiten verzorgd en worden in overleg met de kinderen activiteiten georganiseerd.TARIEVEN
Hier vindt u informatie over de tarieven. 
Meer informatie kunt u vinden op www.kindcentrapcogv.nl

In veel gevallen heeft u recht op kinderopvangtoeslag zodat u slechts een gedeelte van deze kosten zelf betaalt. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt via de Belastingdienst, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten. U kunt de kinderopvangtoeslag direct aan ons laten overmaken. 

Een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag kan hier via de Belastingdienst en hier via www.kostenkinderopvang.nl
Het LrK-nummer van onze BSO: 195270435

GGD
Op BSO De Spreng vinden wij veiligheid voor de kinderen van groot belang. Daarom werken wij met alle benodigde protocollen en voldoen wij aan de eisen van de GGD/inspectie. 
Het meest recente inspectierapport van de GGD vindt u hier. 

OUDERCOMMISSIE
Op De Spreng is een Oudercommissie voor het de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.
De Oudercommissie adviseert namens alle ouders in het beleid van de opvang om zo de kwaliteit van de opvang  te waarborgen en eventueel te verbeteren. 
Hier vindt u meer informatie over de Oudercommissie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Buitenschoolse Opvang De Spreng Hoevelaken 
T: 06-48130350 

Kindplanning Kinderopvang De Spreng Hoevelaken
Carla Dokter
T: 06-54394472
Telefonisch bereikbaar op:
Maandag/dinsdag van 08.30 – 16.30 uur
Woensdag /donderdag van 8.30-12.00 uur
E: kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl

Ariënne Esser (directeur Kindcentrum)
T: 033 - 253 46 93 
E: directie.sh@pcogv.nl