ActiviteitenCommissie 


‘Betrokkenheid’ is het sleutelwoord voor een goede samenwerking tussen school en thuis. U moet uw kind in goede handen weten en als u iets te melden heeft in positieve of negatieve zin, dan moet de deur altijd open staan. We zien de activiteitencommissie als een brug tussen ouders en team. De activiteitencommissie is zeer betrokken bij veel feestelijke, maar ook andersoortige activiteiten in de school. In overleg met het team en de directie werkt de activiteitencommissie mee aan allerlei schoolactiviteiten, zoals sinterklaas, projectweek en kerstfeest. De activiteitencommissie is vooral een ‘doe’raad. De raad komt gemiddeld eenmaal per zes weken bij elkaar.

U kunt de AC ook mailen via ac.sh@pcogv.nl

Notulen: