Identiteit

De Spreng is een christelijke Kindcentrum.
Elke schooldag begint en eindigt met een lied en/of gebed. Ook vertellen we bijbelverhalen. Soms doen we dit met ‘gewone’ verhalen, waarin een bijbelverhaal verstopt zit. We noemen dit spiegelverhalen. Daar praten we dan over met de kinderen en als het mogelijk is wordt er een link met de actualiteit gelegd. We gebruiken hierbij de methode ‘Trefwoord’.

Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dat laten we zien in de omgang met elkaar. We zien graag dat de kinderen in onze samenleving opgroeien met respect voor mens, dier en milieu en leren omgaan met andere vormen van cultuur en geloof.

Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Een aantal uitgangspunten komen hierbij steeds terug: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven en mensen mogen vertrouwen en steunen op God.

De christelijke vieringen geven wij vorm in ons Kindcentrum, samen met kinderen, (groot)ouders en medewerkers. 

Eens per jaar organiseren wij een School-Kerk-Gezinsdienst in De Eshof. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door kinderen, leerkrachten en de dominee en er staat een thema centraal.