Aanmelding

Aanmelding van nieuwe leerlingen is niet gebonden aan een vaste avond of dag. U kunt uw kinderen op elk gewenst moment aanmelden. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directrice. In dit gesprek kan er over en weer informatie-uitwisseling plaatsvinden. Toelating tot de school is geen probleem wanneer het kind basisschoolvaardig lijkt. Wij vragen u de christelijke identiteit van de school te respecteren en de op school geldende normen en regels te accepteren. U krijgt van ons een bewijs van inschrijving.


Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van school bericht. De nieuwe leerlingen krijgen dan een uitnodiging om een aantal keren te komen kijken in hun toekomstige groep (met uitzondering van de decembermaand). Zes weken voor de zomervakantie komen kinderen die vier jaar worden niet op school. Zij krijgen een speciale uitnodiging om kennis te maken met alle vierjarigen, die na de vakantie in groep 1 komen.

Wanneer u de keuze maakt voor onze school kunt u daarvoor een afspraak maken met de directrice of onderstaand aanmeldingsformulier invullen. Na ontvangst wordt u gebeld voor een afspraak.

Directrice Ariënne Esser
tel: 033-2534693

 


(*) Deze velden zijn verplicht!