Welkom bij de logopedie in ons Kindcentrum!
In onze maatschappij zijn spreken en lezen essentiële vaardigheden voor integratie in het gezin, in de wijk, op school en op het werk. Goed kunnen communiceren stelt een mens in staat goed samen te werken. Jong en oud verdienen het dat zij gehoord/ begrepen worden door hun medemensen en verstaan/begrijpen wat een ander zegt.
 
Daar maken wij ons hard voor in Hoevelaken.
 
De logopedist van het Kindcentrum is alle werkdagen bereikbaar op telnr. 06-10261226.
Zij behandelt kinderen, (jong)volwassenen en senioren in het Kindcentrum: van Dedemlaan 4 te Hoevelaken en desgewenst aan huis.
Zij werkt op verwijzing van (huis)artsen en specialisten en is Direct Toegankelijk Gecertificeerd.
 
Het Kindcentrum wil kwaliteit en toegankelijkheid.
Daarom is onze logopedist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en herregistreert zij zich elke termijn (elke 5 jaar volgens de nieuwste beroepsnormen). Zij is lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en neemt deel aan kwaliteitskringen.
Naast haar Hbo-opleiding is zij aanvullend gespecialiseerd in diverse onderwerpen op het gebied van communicatie (zoals taaldenkstimulerende gesprekstechnieken) en werkt zij samen met andere logopedisten die zich specialiseerden in:
  • Sensorische integratie
  • Dyslectie
  • Spraak- en taalpathologie
  • Totale communicatie
  • Eet-&drinktherapie
  • Afasie, dysartrie & andere neurologische stoornissen.


Ons doel is: zorg dichtbij! Krachten gebundeld!

 
Logopedie kan in het Kindcentrum geboden worden onder en na schooltijd. Uw kind verblijft in een vertrouwde omgeving en mist zo min mogelijk onderwijstijd.
Met toestemming van de cliënt(ouder) werkt de logopedist nauw samen in het Kindcentrum met andere betrokken disciplines. Korte lijnen, duidelijke verslaglegging afstemming en samenwerking vormen de basis. Heeft u of uw kind zorg buiten het Kindcentrum dan stemmen wij uiteraard met die disciplines af.
 
De logopedist van het Kindcentrum heeft met alle zorgverzekeraars zorgcontracten voor 2015 en 2016. Dat betekent dat elke cliënt zijn volledige logopedische behandeling uit de basiszorg vergoed krijgt. Voor kinderen geldt daarbij geen wettelijk bepaald eigen risico.
 
De logopedist belt u binnen 1 werkdag na aanmelding op voor een eerste afspraak.
Er is geen wachtlijst.

Logopedie in een notendop: Een logopedist is er voor jong en oud.
 
Kinderen leren bij logopedie “achterstanden”/ “verstoringen” in te halen, te beperken of te verhelpen op het gebied van taal (non-verbale, gesproken en geschreven taal), spraak, stem, adem, auditieve (gehoors-)functies, afwijkende mondgewoonten, slikken en stotteren.
 
Een logopedist doet eerst onderzoek dat aansluit op de belevingswereld van het kind zodat dit een ontspannen ervaring is voor het kind en de ouder. Daarna assisteert zij het kind in taal leren, spraakbewegingen maken, mondspieren te versterken en te gebruiken, gehoorfuncties gebruiken, vloeiend spreken, lezen, sociale taalregels begrijpen en/ of versterkt zij de auditieve functies.
 
Logopedie bij volwassenen is inzetbaar bij de volgende stoornissen: afasie (taalstoornis na bijvoorbeeld beroerte) , dysartrie (spraakstoornis na bijvoorbeeld cva), dysfagie (slikstoornissen), ademstoornissen, stotteren, spierziekten die de mond-, slik- of stemspieren verslappen en/of slikstoornissen.
Daarnaast behandelen wij op deze locatie mensen met slechthorendheid en ondersteunen wij hun proces naar spraakverstaan.
 
Bovengenoemde omschrijving is algemeen. Er zijn talloze kleine diagnosen waarbij de logopedist een kind en een volwassene kan ondersteunen. Heeft u een hulpvraag? Belt u ons gerust om te vragen wat een logopedist in deze voor u kan betekenen.
Wij willen u graag van dienst zijn.