Peuteropvang
Binnen ons Kindcentrum bieden wij peuteropvang voor 2- en 3-jarigen.

OPEN
De Peuteropvang is van 8.30 - 12.00/14.00 uur open op: 
Maandag 
Dinsdag
Woensdag 
Donderdag
Vrijdag

Kinderen krijgen activiteiten aangeboden die hen voorbereiden op de overgang naar de basisschool. Wij werken met het programma 'Peuterplein'. Dit sluit aan bij het programma 'Kleuterplein' dat wordt gebruikt in groep 1 en 2 van ons basisonderwijs. 

VVE
Soms kan een kind extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Kinderen met verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een verklaring voor deelname aan Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE).
Deze kinderen volgen hetzelfde programma als de andere kinderen, alleen bieden wij hen in samenwerking met de ouders extra stimulering voor de ontwikkeling.
Dit gebeurt zowel op de peuteropvang als thuis. Kinderen die het VVE programma volgen komen 3 ochtenden op de Peuteropvang. 
Wij zijn VVE (voor- en vroegschoolse educatie) gecertificeerd. Dat betekent dat wij een gecertificeerd VVE-programma aanbieden en dat ons team is opgeleid en in het bezit is van een geldig VVE certificaat.

AANMELDEN
Wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u hier het formulier downloaden.

TARIEVEN
De tarieven voor de peuteropvang vindt u hier.

Afhankelijk of u wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag komt u in tariefgroep 1 of 3 (geen kinderopvangtoeslag) of tariefgroep 2 of 4 (wel kinderopvangtoeslag).
U kunt een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is het van belang dat u een ouderverklaring en een IB60 verklaring van de niet werkende ouder inlevert.
De ouderverklaring kunt u op de locatie verkrijgen, het IB60 formulier dient u bij de belastingdienst aan te vragen (0800-0543).

LRK-NUMMER
Bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag heeft u ook het LRK nummer van de locatie nodig, deze is: 268232155.

RUILBELEID
Voor ons ruilbeleid, kunt u hier terecht. 

GGD
Het meest recente inspectierapport van de GGD vindt u hier. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Peuteropvang De Spreng Hoevelaken 
T: 06-43456618

Kindplanning Kinderopvang De Spreng Hoevelaken
Carla Dokter
T: 06-54394472
Telefonisch bereikbaar op:
Maandag/dinsdag van 08.30 – 16.30 uur
Woensdag /donderdag van 8.30-12.00 uur
E: kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl

Ariënne Esser (directeur Kindcentrum)
T: 033 - 253 46 93 
E: directie.sh@pcogv.nl