Positve Behavior Support 

Wij willen een veilige plek zijn waar kinderen, ouders, medewerkers en anderen in het Kindcentrum, zich gezien en gehoord voelen. 
Om met elkaar deze fijne omgeving te blijven creeeren, zijn wij in het schooljaar 2013-2014 gestart met de schoolbrede aanpak Schoolwide Positive Behavior Support (afgekort: PBS). 
Eigenlijk gaat het hierbij om 'Wat zijn onze manieren' (normen, waarden, afspraken) en een positieve instelling. 

PBS in het kort
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomt.
Wij zijn begonnen met het gezamenlijk formuleren van de waarden die binnen ons Kindcentrum belangrijk zijn.
Vervolgens heeft het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden omschreven en wij leren het de kinderen actief aan.
Het positieve gedrag dat wij zien, wordt systematisch bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elk kind optimaal kan profiteren van opvang en onderwijs. 


Kinderen weten welk gedrag er van ze wordt verwacht
Vanuit onze gemeenschappelijke waarden (zoals leren met lef, respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepalen we gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om het kindcentrum worden deze afspraken duidelijk benoemd en zijn ze ook te zien (de picto's). 

Gedrag oefenen
De afspraken worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat kinderen precies weten wat er van hen wordt verwacht en merken dat het fijn is als je met elkaar aan deze afspraken denkt en je er aan houdt. 
 
Kidsteam
De inbreng van kinderen binnen PBS is onmisbaar. Daarom hebben wij een Kidsteam dat op regelmatige basis vergadert met de directeur. De kinderen denken mee over nieuwe afspraken, geven een terugkoppeling over hoe het gaat en denkt mee over de beloningen. 

Belonen en aanmoedigen
Om positief gedrag structureel aan te moedigen, heeft het kindcentrum een beloningssysteem dat door alle medewerkers van het Kindcentrum wordt gebruikt. Ook vieren wij de beloningen vaak met het hele Kindcentrum (bijvoorbeeld stoepkrijten met alle kinderen op het plein). 

Onderzoek
Wij doen mee aan een langjarig onderzoek dat de effecten van PBS in Nederland onderzoekt. 
Ieder jaar krijgen wij hiervoor visitaties. 

Voor meer informatie over PBS kunt u kijken op http://www.swpbs.nl/