Klassenouders

Op De Spreng werken wij met klassenouders. Onze voorkeur gaat uit naar 2 ouders per groep. Een klassenouder is een ouder die ondersteuning biedt/regelt bij groepsactiviteiten.

Hierbij valt te denken aan raamschilderen, vervoer regelen bij uitstapjes, helpen bij de verjaardag van de juf of meester etc. De taken zullen per groep verschillen en worden vooraf doorgenomen met de leerkracht. Het is niet de bedoeling dat een klassenouder al deze taken zelf uitvoert, maar vooral om andere ouders van de groep hierbij te betrekken en hulp te vragen. Voor meer informatie over klassenouders kunt u bij juf Sandra terecht.
 

Onze klassenouders: 
 

·         Groep 1/2:
 
·         Groep 2/3:
·         Groep 3/4:
 
·         Groep 5/6:
 
·         Groep 7:
 
·         Groep 8: