Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land.
 

 
Kindcentrum de Spreng werkt binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe  samen met  alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:
  • terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures
  • terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters)
  • alle kinderen een passende onderwijsplek bieden
Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen. Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of hier bekijken. 
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?
Onze school heeft zich in 2011 uitgesproken over haar huidige en gewenste positie, denkend vanuit het model van Sardes. Die onderscheidt een netwerkschool – smalle zorgschool – brede zorgschool – inclusieve school.
 
“Het team ziet onze school nu overwegend als een smalle tot brede zorgschool. De ambitie is om een stap te zetten in de richting van een brede zorgschool. Waarbij is opgemerkt dat er soms bij complexe situaties er een situatie ontstaat waarbij er verschil ontstaat tussen wat men wil en wat men kan. De ambitie is afhankelijk van een aantal factoren zoals het leerlingenaantal binnen een groep, het aantal zorgleerlingen en de groepssamenstelling”.