Ouders en school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als ook u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. De medezeggenschapsraad en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school. Enkele voorbeelden waarbij ouder(s)/verzorger(s) actief zijn binnen de school:
  • hulp bij het documentatiecentrum;
  • begeleiden van de groep 3 naar het zwembad;
  • begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje/excursie;
  • hulp bij sportactiviteiten/avondvierdaagse;
  • het helpen schoonmaken van het lesmateriaal;
  • allerlei klussen.
Het is prettig wanneer het contact tussen ouders en de school zo goed mogelijk verloopt, het zijn immers uw kinderen die een groot deel van de dag op school doorbrengen! Hieronder beschrijven we enkele middelen die we gebruiken om het contact tussen de school en thuis goed te laten verlopen.


Meet & greet

Iedere ochtend kunnen ouders en kinderen vanaf 8.30 uur de school binnen. Een mooi moment waarop kinderen aan de ouders kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn in de klas. Daarnaast kunnen kinderen even gezellig bijpraten. 
Om 8.45 uur gaan de ouders/verzorgers naar huis en gaan de kinderen met de leerkracht verder.
 

Ouderavond

Jaarlijks organiseren wij diverse avonden voor u, soms voor alle ouder(s)/verzorger(s), soms voor een deel van de ouder(s)/verzorger(s). Zo beginnen we met een informatieavond in september. We vinden het aan het begin van het schooljaar namelijk een goede gewoonte om:
- u kennis te laten maken met de leerkracht;
- u te informeren over de manier van werken;
- u kennis te laten maken met de leerstof en de leermiddelen van de groep.
Daarnaast vinden er jaarlijks een aantal ouderavonden plaats, nl. gespreksavonden met de leerkracht van uw kind(eren), een muziekavond en soms een avond rond een bepaald thema.


Gespreksavonden en rapport

We stellen u in de gelegenheid om regelmatig op de hoogte te blijven van het werk en de vorderingen van uw kind. Daarom gaat regelmatig de map met al het werk van de kinderen (groepen 3 t/m 8) mee naar huis, soms in combinatie met het rapport. In de week daarop wordt een gespreksavond gehouden, waarop u de leerkracht van uw kind kunt spreken. Uiteraard kunt u altijd tussendoor een gesprek met de leerkracht aanvragen. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapportage mee naar huis.
 

Gezamenlijke sluitingen/vieringen

Er zijn gezamenlijke vieringen waarbij u van harte welkom bent, zoals een midweekviering voor de groepen 1 t/m 4 en een weeksluiting voor de groepen 5 t/m 8. Wij, als team, maar vooral de kinderen, vinden het fijn als u belangstelling toont. Ook zijn er vieringen die alleen met de kinderen en leerkrachten plaatsvinden. De vieringen met- en zonder ouder(s)/verzorger(s) staan op de jaarkalender.