Basisonderwijs 
Kinderen hebben van nature de behoefte om zich breed te ontwikkelen.
De Spreng biedt daarvoor meer dan onderwijs alleen en richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen.

Zij worden op onze school uitgedaagd en ondersteund en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Verbondenheid tussen het kind en de leerkracht is hierbij een voorwaarde. Onze leerkrachten zijn daarbij ontwerper van de leeromgeving, experts als het gaat om de leerstof, cultuurdrager en ook een coach die kinderen stimuleert het beste uit zichzelf te halen.

Wij begeleiden kinderen om vanuit christelijke waarden kritisch en verantwoordelijk te zijn voor de ander, de omgeving en zichzelf.

Onze school is naast een ruime, aantrekkelijke en veilige leeromgeving ook een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben in hun weg naar volwassenheid.

Ouders zijn hierbij voor ons onmisbare partners.
Uiteraard vindt de ontwikkeling van een kind niet alleen binnen de muren van de school plaats, maar ook thuis, in de directe omgeving van de school en de maatschappij. Daar waar passend, leren wij met de kinderen ook buiten de school.

Centraal in onze positieve benadering staat het leren kennen van de eigen mogelijkheden, het met plezier inzetten van talenten en zelfstandig leren denken en handelen. Wij bieden daarbij een klimaat dat alle kinderen uitdaagt tot betrokkenheid en samenwerking: binnen de eigen groep, maar ook met andere groepen uit de school en met de omgeving. Daar waar nodig pionieren we en hebben we lef om te onderzoeken en ontdekken wat werkt.