ANDERE SCHOOLTIJDEN 
In het afgelopen schooljaar (2017-2018) is er in overleg met de MedezeggenschapsRaad besloten om de schooltijden aan te passen. 

Vanaf het huidige schooljaar (2018-2019) gaan alle groepen 5 gelijke dagen naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

Heeft u vragen, stel deze dan via directie@despreng.com