ANDERE SCHOOLTIJDEN 
In dit schooljaar (2017-2018) onderzoeken wij opnieuw of onze school overgaat op andere schooltijden. 
Wij hebben aan de MedezeggenschapsRaad aangegeven dat wij voornemens zijn onze schooltijden te veranderen. 

Er is onderzoek gedaan door een themagroep binnen de school (bestaande uit leerkrachten en directie).
Bij dit onderzoek bekeken we wat voor voor- en nadelen er zijn voor kinderen, ouders en medewerkers ten aanzien van andere schooltijden.  

Ook is dit onderwerp en de planning in de MedezeggenschapsRaad besproken en met de Klankbordgroep van ouders. 

In januari 2018 is er een informatieavond geweest voor ouders. 
De hand-out van de presentatie kunt u hier vinden

Momenteel zijn wij bezig met een ouderpeiling voor alle ouders (februari 2018). De resultaten worden in maart verwacht. 

Mocht u meer willen weten, dan kunt u over dit onderwerp veel informatie vinden op: 

www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl 

Heeft u vragen, stel deze dan via directie@despreng.com