Schooltijden 

Groepen 1 t/m 4

  • ’s morgens                         08.45 - 12.15 uur
  • ’s middags                         13.15 - 15.15 uur
  • woensdagochtend             08.45 - 12.30 uur
  • woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij
  • groep 1 is op vrijdagochtend vrij

 
Groepen 5 t/m 8

  • ’s morgens                          08.45 - 12.15 uur
  • ’s middags                          13.15 - 15.15 uur
  • woensdagochtend              08.45 - 12.30 uur
  • woensdagmiddag vrij

Tien minuten vóór schooltijd en tijdens de pauzes is er pleinwacht. De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen van tevoren naar hun lokaal gebracht worden. De deur gaat om 8.30 uur open.

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijd zodat wij op tijd met de lessen kunnen beginnen.