Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

Sinds mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Ouders binnen ons Kindcentrum zijn hiervan op de hoogte en hebben formulieren ontvangen of ontvangen deze als hun kind start. 
In de MedezeggenschapsRaad is aan de orde geweest welke maatregelen wij extra nemen om aan deze wetgeving te voldoen en hoe wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze kinderen, ouders en medewerkers. 
Binnen onze stichting werkt een functionaris om de maatregelen goed doorgevoerd te krijgen en scherp te blijven op de naleving hiervan. 
Hieronder vindt u enkele informatieve documenten voor ouders. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de directie, mw. A. Esser (directie@despreng.com). 

DOCUMENTEN AVG - OUDERS 

YSNS 33056 Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen (ter ondertekening door ouders)
YSNS 33071 Privacyverklaring
YSNS 33058 Reglement sociale media leerlingen
YSNS 33054 Privacy reglement leerlingen